Zkušební řád PDF Tisk Email

Zkušební řad Na žákovské Technické Stupně karatedo Shotokan

8. - 1 . Kyu

1. Skupina : 8 . - 7 . Kyu - nižší žákovské Stupně

8. Kyu ( Haci - kju ) - Bílý pas

Kihon :

  1.   ZK v :   čudan oi - cuki ( obrat s gedan - barai )
  2.   ZK v :   čudan gyaku - cuki
  3.   ZK z:   věk - uke
  4.   ZK v :   UCI - uke
  5.   ZK z:   Soto - uke
  6.   KK v :   šuto - uke ( obrat s gedan - barai )
  7.   ZK v :   Mae - geri džodan ( paže čudan )
  8.   KI s:   Joko - geri - kekomi čudan (3x Na každou stranu )
KUMITE :

  Gohon - kumite
  5x   džodan oi - cuki ( kryt věk - uke )
  5x   čudan oi - cuki ( kryt soto- uke , po pátém útoku vždy jednou protiútok gyaku - cuki s kiai )
KATA :

  Heian - Shodan ( Heian 1)
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - chodidla v postojích nejsou celou plochou Na zemi
  - Zadní noha v postoji ZK neni propnutá v koleni
  - předklon edited chůzi v ZK vpřed Nebo záklon Horní časti edited
  - nedostatečné přitažení Pesti K BOKU ( HIKITE )
  - nedostatečné sevření ruky v škůdce
  - edited gohon - kumite pohled směřuje k zemi
Nahoru


7. Kyu ( SICI - kju ) - Žlutý pas

Kihon :

  1.   ZK v :   džodan oi - cuki ( obrat s gedan - barai )
  2.   ZK v :   čudan gyaku - cuki
  3.   ZK v :   sanbon - cuki
  4.   ZK z:   věk - uke
  5.   ZK v :   Soto - uke
  6.   ZK z:   UCI - uke
  7.   KK v :   šuto - uke ( obrat s gedan - barai )
  8.   ZK v :   Mae - geri ( džodan , paže čudan )
  9.   KI s:   Joko - geri - kekomi ( edited 8.Kyu ; TJ . 3x Na každou stranu )
  10.   KI s:   Joko - geri - keage ( čudan )
KUMITE :

  Gohon - kumite
  5x   džodan oi - cuki ( edited v 8.Kyu ; TJ . kryt věku - uke )
  5x   čudan oi - cuki ( obránce zakročí levou nohou provede kryt soto - uke zevnitř pravou rukou )
KATA :

  Heian - Nidan ( Heian 2)
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - chybný postoj - zdvihnuté rameno , ohnuté zápěstí v konci úderu
  - chybná birthdate chodidel kopající nohy edited technikách Kopu
  - malo zdvižené koleno kopající nohy
  - chybná vzdálenost edited gohon - kumite
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru

2. Skupina : 6 . - 4 . Kyu - střední žákovské Stupně


6. Kyu ( Roku - kju ) - Zelený pas

Kihon :

  1.   ZK v :   džodan oi - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK v :   sanbon - cuki
  3.   ZK z:   věk - uke / gyaku - cuki
  4.   ZK v :   soto- uke / gyaku - cuki
  5.   ZK z:   UCI - uke / gyaku - cuki
  6.   KK v :   šuto - uke / ( ZK ) nukite ( obrat s gedan - barai )
  7.   ZK v :   Mae - geri ( džodan , paže čudan )
  8.   ZK v :   mawashi - geri ( čudan )
  9.   ZK v :   Joko - geri - kekomi ( čudan , Zadní nohou )
  10.   KI s:   Joko - geri - keage (3x Na každou stranu )
KUMITE :

  Kihon - Ippon - kumite
  útok pouze pravou
  2x   džodan oi - cuki
  2x   čudan oi - cuki
  2x   čudan Mae - geri
  Obrana proti :
  -   džodan oi - cuki krytem věku - uke ( střídavě leva, pravá )
  -   čudan oi - cuki krytem soto - uke ( střídavě leva, pravá )
  -   Mae - geri 1. ústup 45 ° vzad s krytem gedan - barai Leve
Mae - geri2. ústup vzad Leve nagaši - uke , protiútok Volný
KATA :

  Heian - sandan ( Heian 3)
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - chybné držení těžiště ( klesání , stoupání )
  - nepřesné Stahování kopající nohy zpět
  - chybná práce BOKU
  - nejistota v postojích
  - chybné dýchání edited Vedení technik karate , kombinací , kata
  - edited Kumite Špatný odhad vzdálenosti pro útok , obranu
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru


5. Kyu ( Go- kju ) - fialový pas

Kihon :

  1.   ZK v :   sanbon - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK z:   věk - uke / gyaku - cuki
  3.   ZK v :   soto- uke / Přední noha do KI s Joko - empi - UCI
  4.   ZK z:   UCI - uke / gyaku - cuki
  5.   KK v :   morote - UCI - uke
  6.   KK z:   šuto - uke / Přední noha do ZK s džodan šuto - UCI
  7.   ZK v :   Mae - geri - rengeri s mezikrokem ( třikrát )
  8.   ZK v :   mawashi - geri džodan
  9.   ZK v :   Joko - geri - kekomi
  10.   KI s:   Joko - geri - keage ( třikrát )
  kombinace ( čudan kamae - zápasového střehu )
  1.   čudan Mae - geri / džodan , čudan rencuki
  2.   čudan maewashi - geri / čudan gyaku - cuki
KUMITE :

  Kihon - Ippon - kumite
  džodan oi - cuki
  čudan oi - cuki
  čudan Mae - geri
  čudan Joko - geri - kekomi
  Útok 1x střídavě pravou levou končetinou , Obrana i protiútok volné , ALE ipponové techniky .
KATA :

  Heian - jondan ( Heian 4)
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - špatná koordinace pohybů
  - techniky jsou prováděny toporně , nedostatečná plynulost
  - těžiště vysoko položené JE jsem všech koncových postojích
  - zvedání těžiště edited přechodu z postoje do postoje
  - nestejné zakončení pohybu ( paže / Těla / nohy )
  - edited Kumite nedostatečná koncentrace , Špatný odhad vzdálenosti , špatné držení edited
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru


4. Kyu ( Jon - kju ) - fialový pas

Kihon :

  1.   ZK v :   Oi - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK v :   gyaku - cuki džodan Na místě / vpřed čudan gyaku - cuki
  3.   ZK v :   soto- uke / Joko - empi - UCI ( KI ) / Tate - uraken - UCI
  4.   KK z:   morote - UCI - uke / gyaku - cuki ( ZK )
  5.   KK v :   šuto - uke / mae - ASI- geri / gyaku - cuki ( obrat s gedan - barai )
  6.   ZK v :   Mae - geri džodan
  7.   ZK v :   mawashi - geri džodan
  8.   ZK v :   Mae - geri čudan - Stáhnout kopající nohu zpět / toutéž nohou mawashi - geri ( džodan ) došlap vpřed
  9.   ZK v :   uširo - geri
  10.   KI s:   Joko - geri - keage - Joko - geri - kekomi ( po překroku )
  kombinace ( čudan kamae )
  1.   Mae - geri ( došlap vpřed ) / mawashi - geri ( džodan ) / čudan gyaku - cuki (na kažkou stranu třikrát )
  2.   Joko - geri - kekomi Zadní nohou ( čudan ) / gyaku - cuki
KUMITE :

  Kihon - Ippon - kumite
  džodan oi - cuki
  čudan oi - cuki
  čudan Mae - geri
  čudan Joko - geri - kekomi
  VŠE dvakrát Na každou stranu . Obránce provede dve Různé obranné techniky . Po protiútoku gyaku - cuki SE iHNed vrací do čudan kamae ZANŠIN .
KATA :

  Heian - godan ( Heian 5)
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - v konečné fázi techniky chybí kime , HIKITE
  - ztráta rovnováhy edited obratech , vvi kopech
  - špatná vzdálenost edited Kumite
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru

3. Skupina : 3 . - 1 . Kyu - Vyšší žákovské Stupně


3. Kyu ( san - kju ) - hnědý pas

Kihon :

  1.   ZK v :   Oi - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK v :   oi - cuki / gyaku - cuki
  3.   ZK z:   věk - uke / gyaku - cuki
  4.   ZK v :   soto- uke / Joko - empi ( KI ) / Tate - uraken - UCI ( KI ) / gyaku - cuki ( ZK )
  5.   KK z:   morote - UCI - uke / gyaku - cuki ( ZK )
  6.   KK v :   šuto - uke / mae - ASI- geri / gyaku - cuki ( ZK ) ( obrat s gedan - barai )
  7.   ZK v :   Mae - geri džodan
  8.   ZK v :   mawashi - geri džodan
  9.   ZK v :   mawashi - geri - rengeri ( čudan , džodan s mezikrokem )
  10.   ZK v :   uširo - geri
  11.   ZK v :   Joko - geri - kekomi čudan
  12.   KI s:   Joko - geri - keage džodan , třikrát Na každou stranu
  kombinace ( čudan kamae )
  1.   kizami - cuki / gyaku - cuki (SE suriaši ) , třikrát Na kažkou stranu
  2.   Mae - mawashi - geri ( čudan ) došlápnout vpřed / mawashi - geri džodan / uraken - UCI / gyaku - cuki
KUMITE :

  Džiu - Ippon - kumite
  džodan oi - cuki
  čudan oi - cuki
  čudan Mae - geri
  čudan Joko - geri - kekomi
  Všechny útoky jednou Na každou stranu .
KATA :

  Tekki - Shodan ( Tekki 1)
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - neplynule provádění kombinací ( špatná vázanost technik )
  - přerušení pohybu BOKU edited provádění kombinací
  - špatná vzdálenost edited Kumite
  - chybějící Nebo chybný Rytmus edited provádění Kata
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru


2. Kyu (Ni- kju ) - hnědý pas

Kihon :

  1.   ZK v :   džodan oi - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK v :   sanbon - cuki
  3.   ZK v :   věk - uke / mae - geri ( kopající nohu Stáhnout zpět ) / gyaku - cuki
  4.   ZK v :   soto- uke / Joko - empi ( KI ) / gyaku - cuki ( ZK )
  5.   KK z:   morote - UCI - uke / kizami - cuki ( ZK ) / gyaku - cuki
  6.   ZK v :   Mae - geri / oi - cuki (bez mezikroku )
  7.   ZK v :   mawashi - geri džodan / gyaku - cuki
  8.   ZK v :   mawashi - geri džodan / uširo - geri ( třikrát Na každou stranu )
  9.   KI s:   Joko - geri - keage - ( překrok ) Joko - geri - kekomi ( druhá noha )
  kombinace ( čudan kamae )
  1.   kizami - cuki / gyaku - cuki ( suriaši ) - ( Krok ) uraken / gyaku - cuki
  2.   mawashi - geri ( džodan ) / uširo - geri / uraken / gyaku - cuki
KUMITE :

  Džiu - Ippon - kumite
  džodan oi - cuki
  čudan oi - cuki
  čudan Mae - geri
  čudan Joko - geri - kekomi
  uširo - geri
  Každý útok dvakrát , Volný výběr střehu ( pravý , Levý ).
  Obránce - jednou s ústupem vzad ( celý Krok )
Obránce- jednou s odsunem vzad
KATA :

  Basai - Dai
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
  - odklon od cíle edited edited cvičení s partnerem
  - nejistota edited útoku protiútoku
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru


1. Kyu (ICI - kju ) - hnědý pas

Kihon :

  1.   ZK v :   džodan oi - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK v :   sanbon - cuki / mae - geri ( kopající nohu zpět Stáhnout do výchozího postoje )
  3.   ZK z:   věk - uke / mae - geri ( kopající nohu zpět Stáhnout ) / gyaku - cuki
  4.   ZK v :   soto- uke / Joko - empi ( KI ) / Tate - uraken - UCI / gyaku - cuki ( ZK )
  5.   KK z:   šuto - uke / mae - Joko - geri / gyaku - cuki ( ZK )
  6.   ZK v :   Mae - geri džodan / džodan , čudan rencuki (bez mezikroku )
  7.   ZK v :   mawashi - geri džodan + Joko - geri - kekomi čudan stejnou nohou Bez položení Na zem
  8.   KI s:   Joko - geri - kekomi čudan (s obratem )
  9.   ZK v :   uširo - geri ( čudan )
  10.   ZK v :   ASI- barai / gyaku - cuki
  kombinace ( čudan kamae )
  1.   kizami - cuki / oi - cuki / gyaku - cuki
  2.   Mae - mawashi - geri čudan - ura - mawashi - geri
KUMITE :

  Džiu - Ippon - kumite
  džodan oi - cuki levou vpřed
  čudan oi - cuki pravou vpřed
  Mae - geri levou vpřed
  mawashi - geri pravou vpřed
  Joko - geri - kekomi levou vpřed
  uširo - geri pravou vpřed
  vždy pouze jednou
KATA :

  Podle výběru z Basai - Dai , ENPI , Džion , Hangetsu , Kanku - Dai
Chyby , které nejsou tolerovány :

  - Slabá kondiční Príprava
  - Slabá sebekontrola edited cvičení s partnerem
  - chybějící sportovní Duch
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru

Zkušební řad Na mistrovské Technické Stupně karatedo Shotokan

1. - 5 . Dan

1. Dan ( Shodan ) - Černý pas

Předzkouška : z náhodně vybraných technik z předchozího Kyu - programu .

Kihon :

  1.   ZK v :   sanbon - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK z:   věk - uke / mae - geri ( stažení kopající nohy do výchozí polohy ) / gyaku - cuki
  3.   ZK v :   soto- uke / Joko - empi ( KI ) / Tate - uraken - UCI / gyaku - cuki čudan ( ZK )
  4.   ZK z:   Oi - cuki džodan / gyaku - cuki čudan / odsun vzad s UCI - uke ( ZK ) vpřed suriaši gyaku - cuki džodan kizami - / Mae - geri džodan / gyaku - cuki
  5.   ZK v :   gyaku - cuki čudan (na místě ) - ( Krok vpřed ) gyaku - cuki čudan / ústup v KK šuto - uke - vpřed šuto - uke / mae - mawashi - geri džodan / gyaku - cuki čudan
  6.   ZK v :   Oi - cuki džodan / gyaku - cuki čudan ústup vzad gedan - barai - vpřed oi - cuki čudan
  7.   ZK v :   Mae - geri - kekomi čudan rengeri , džodan keage ( 3x Na každou stranu )
  8.   ZK v :   mawashi - geri
  9.   KI s:   Joko - geri - keage - ( překrok ) Joko - geri - kekomi ( druhou nohou ) , 3x Na každou stranu
  10.   ZK v :   Mae - mawashi - geri ( čudan ) - vpřed mawashi - geri džodan
  11.   ZK v :   uširo - geri
  kombinace ( z čudan kamae )
  1.   Mae - geri ( kopající nohu zpět Stáhnout ) / mawashi - geri vpřed ( stejnou nohou ) / uraken - UCI / gyaku - cuki - vpřed mawashi - geri / gyaku - cuki
  2.   kizami - cuki / gyaku - cuki - vpřed mawashi - geri / gyaku - cuki
  Kopy Na místě
  výchozí postoj : ZK - gedan kamae Leve
    pravé mae - geri džodan / Joko - geri - keage džodan / uširo - geri ( čudan ) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy ( stejnou nohou z postoje ZK třikrát každou nohou )
KUMITE :

  1.   Džiu - Ippon - kumite edited 1.Kyu ; TJ.
  džodan oi - cuki levou vpřed , čudan oi - cuki pravou vpřed , Mae - geri levou vpřed , mawashi - geri pravou vpřed , Joko - geri - kekomi levou vpřed , uširo - geri pravou vpřed . Vždy pouze jednou .
  2.   Džiu - kumite SE třemi Partnery postupně
KATA :

  1.   ŠITEI Kata Ze Série Heian 1. - 5 . Tekki 1
  2.   TOKUI podle výběru z Basai - Dai , Džion , ENPI , Hangetsu , Kanku - Dai
Nahoru


2. Dan ( Nidan ) - Černý pas

Předzkouška : z náhodně vybraných technik z předchozího programu do 1 . Danu .

Kihon :

Výchozím postojem JE Zde zápasový střeh - KAMAE

  1.     v :   kizami - cuki / sanbon - cuki ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.     v :   kizami - cuki / vpřed mae - geri / oi - cuki
  3.   KI s:   Joko - geri - keage / Joko - geri - kekomi (3x Na každou stranu )
  4.     v :   kizami - cuki ( džodan ) / vzad stáří - uke / mawashi - geri ( KI ) / uraken - UCI / vpřed ( ZK ) oi - cuki ( čudan )
  5.     v :   Mae - geri / Joko - geri - kekomi ( druhou nohou ) ( 3x Na každou stranu )
  6.     v :   Mae - geri ( džodan ) / gyaku - cuki ( čudan ) / vzad ( KK ) šuto - uke / ( ZK ) Tate - nukite / vpřed ura - mawashi - geri ( džodan ) / gyaku - cuki ( čudan )
  kombinace ( z čudan kamae )
    Joko - geri - kekomi ( čudan ) / mawashi - geri ( džodan ) / gyaku - cuki ( čudan ) zpět ( KK ) šuto - uke / vpřed ( ZK ), uširo - geri ( čudan ) / Joko - uraken - UCI / gyaku - cuki ( čudan )
  Kopy Na místě
  výchozí postoj : ZK - gedan kamae Leve
    pravé mae - geri džodan / Joko - geri - keage džodan / uširo - geri ( čudan ) / mawashi - geri ( džodan ) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy ( stejnou nohou z postoje ZK , 3x každou nohou )
KUMITE :

  a)   Džiu - Ippon - kumite
 
b )
 
Džiu - kumite
KATA :

  1.   ŠITEI zkoušející vybere jednu Kata Ze Série Heian 1. - 5 . Tekki 1, Basai - Dai , Džion , ENPI , Hangetsu , Kanku - Dai .
 
2.
 
TOKUI zkoušený předvede jednu Kata Mimo dosud uvedený program .
Nahoru


3. Dan ( sandan ) - Černý pas

Kihon :

  1.   ZK v :   Oi - cuki čudan ( obrat vždy s gedan - barai )
  2.   ZK v :   sanbon - cuki
  3.   ZK z:   věk - uke / mae - geri ( stažení kopající nohy do výchozí polohy ) / gyaku - cuki čudan Zde OPET obrat s gedan - barai , KAMAE
  4.   ZK v :   soto- uke / Joko - uraken - UCI ( džodan ) stejnou paží / gyaku - cuki ( čudan ) Zde OPET obrat s gedan - barai , KAMAE
  5.   ZK v :   Oi - cuki ( džodan ) / gyaku - cuki ( čudan ) / ústup vzad ( KK ) s šuto - uke / uširo - geri / gyaku - cuki , KAMAE
  6.   ZK v :   Mae - geri ( džodan ) / Joko - uraken - UCI ( džodan ) / gyaku - cuki ( čudan ) , KAMAE
  7.   ZK v :   Mae - geri ( čudan ) kopající nohu nepokládat Na zem , mawashi - geri ( džodan ) / gyaku - cuki ( čudan ) , KAMAE
  8.   KI s:   Joko - geri - keage ( džodan ) - ( překrok ) Joko - geri - kekomi ( čudan ) druhou nohou
  Kopy Na místě
  výchozí postoj : ZK - gedan kamae Leve
    pravé mae - geri džodan / Joko - geri - keage džodan / uširo - geri ( čudan ) / mawashi - geri ( džodan ) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy ( stejnou nohou z postoje ZK , 3x každou nohou )
KUMITE :

  a)   Džiu - Ippon - kumite
  džodan oi - cuki
čudan oi - cuki
čudan Mae - geri
čudan Joko - geri - kekomi
 
Každý útok dvakrát , Volný výběr střehu ( pravý , Levý ).

  Obránce - jednou s ústupem vzad ( celý Krok )
- jednou s odsunem vzad

  b )   Džiu - kumite s jedním az PETI Partnery
KATA :

  1.   ŠITEI - Kata Ze Série Heian 1. - 5 . Tekki 1
  2.   TOKUI - a) Kata Ze Série Heian 1. - 5 . Tekki 1. - 3 .
        b ) podle výběru z Basai - Dai , Basai - Sho , Džion , ENPI , Hangetsu , Kanku - Dai , Kanku - Sho ,
Nijushiho , Meikyo
  3.   BUNKAI - zkoušený předvede bojové aplikace technik obsažených v některé z uvedených Vyse ŠITEI Kata , b ) . Aplikace musi byt věrohodné .
Nahoru


4. Dan ( jondan ) - Černý pas

Kihon :

Zkoušející vybere několik kombinací technik z programu do 3. Danu včetně .
KUMITE :

  a)   Džiu - Ippon - kumite

  b )   Džiu - kumite

Zkoušející z ohledem Na věk zkoušeného muze tuto edited prominout .
KATA :

  a)   TOKUI - zkoušející vybere některou z dosud uváděných
  b )   ŠITEI - zkoušený si vybere z následujících jednu : Džite , Džion , Gangaku , Nijushiho , Tekki 3
  c )   BUNKAI - zkoušený předvede aplikace k jedne z mistrovských Kata .
Nahoru


5. Dan ( godan ) - Černý pas

Kihon :

Zkoušející vybere několik z dosud uváděných technik .
Kombinace

Zkoušející vybere několik z dosud uváděných technik
KATA :

  a)   TOKUI - zkoušející vybere některou z dosud uváděných
  b )   ŠITEI - zkoušený si vybere z následujících jednu : Unsu , Godžu - šiho - dai , Godžu - šiho - sho
  c )   BUNKAI - zkoušený předvede aplikace k jedne z mistrovských Kata .
 

Založeno na Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.